" DİSLEKSİ DOĞUŞTAN GELEN BİR ÖDÜLDÜR "

DR. BELLEK

Görsel-Mekânsal Kısa Süreli Bellek
 

Görsel-Mekânsal Kısa Süreli Bellek, görsel (nesne ve renk) ile mekânsal (konum ve yön) bilgilerini kısa süreliğine depolayan pasif bir kısa süreli bellek alt bileşenidir. Görsel-mekansal bilgi, ortamdaki nesneler ve dikkat odağı değiştikçe otomatik ve sürekli olarak yenilenir.

 

Görsel-Mekansal Çalışan Bellek
 

Görsel-Mekansal Çalışan Bellek, çalıan bellek işlemlerinin bir başka yönü, hem kısa hem de uzun süreli çalışan bellekte tutulan görsel-mekansal bilgileri birleştirir. Örneğin, görseller manipüle edildiğinde görsel-mekansal çalışma belleği ile ilişkilendirilir.

Kısa süreli bellek ve çalışma belleği arasındaki temel ayrım, görsel-meakansal kısa-süreli belleğin sadece pasif bilgi saklanmasını gerektirmesidir, oysa görsel-işitsel çalışma belleği ile nesnelerin sırasının tersine çevrilmesi ya da bilginin dönüştürülmesi gibi bir işlem bileşeni eklenir.


Sipariş için:https://www.disleksiicin.com/urun/drbellek/