" DİSLEKSİ DOĞUŞTAN GELEN BİR ÖDÜLDÜR "
26
Şub.
2021
DYSLEXİA GAMES AKADEMİDİSLEKSİ İLE TÜRKİYE'DE

Disleksi rehabilitasyonunda dünya çapında bir üne sahip Dyslexia Games ( Disleksi Oyunları Sanatla Terapi Seti) Akademidisleksi'nin Distribütörlüğünde Türkiye'de !

 

 

Etkinlikler Nasıl İşliyor?

Biliyor musunuz, beyin üzerine yürütülen çalışmalar gösteriyor ki Dislektik olmayanlar okuma yaparken beyinlerin sol yarısını kullanıyorlar. Beyin görüntüleme sonuçları gösteriyor ki dislektik bireyler okuma girişiminde bulunduklarında sol beyin aktivitesinin sağlanamadığı gözleniyor. Bu çalışmalar aynı zamanda dislektik bireylerin okumayı öğrendikten sonra da okuma sırasındaki beyin aktivasyonunun sağ beyinde olduğunu gösteriyor, solda değil. Bu yüzden sağ beyin, sol beyin aktivitesinin yokluğunu dengeleyecek şekilde öğrenme sürecinden geçmelidir.

O halde, bu bilgi dislektik öğrencilerimle çalışmalarımızı ne şekilde etkileyecek? Okumayı öğrenmek için sağ beynin eğitilmesini sağlayacağız! Ama sağ beyin farklı bir şekilde öğrenir. Genel geçer öğretme yöntemleri, dislektik öğreniciler için başarısız sonuç verir. Maalesef disleksi sağaltımındaki birçok etkinlik okul öncesi etkinliği gibi duruyor. Bu tamamen yanlış! Okumaya yönelik olarak sağ beyni eğitmek için 3 boyutlu görseller, sanat, mantık, yaratıcı düşünme ve uygulamalı yöntemler kullanmak gerekir, çocuksulaştırılmış fonik dersler değil!
 

Disleksi Oyunları bu araştırmaya dayanan eğlenceli bir iyileştirme yöntemidir. Etkinlik kitapları sanatla başlar, bulmacalar ve üç boyutlu resimlerle devam eder. Biliyoruz ki dislektik bireyler görsel düşünme yetenekleriyle bu bulmacaları çözmekte beceriklidirler. Bu bulmacalar sağ beyni etkin pozisyona getirmekle kalmaz, içerdiği sanatsal öğeler aracılığıyla öğrencinin semboller, harfler ve sayılara aşina olmasını sağlar! Sanat sayfaları ve bulmacalar kademeli olarak okuma etkinliklerine dönüşür ve öğrencinin gelişim hızına da bağlı olarak 2-3 ay içinde, sağ beyinin okuma görevini üstlenecek kadar güçlenmesini sağlar.
 

Sonunda öğrenci çizimlerin kelimelere, cümlelere ve uyaklı dizelere dönüşmesiyle birlikte sanatsal faaliyetlerden uzaklaşır. Disleksi Oyunları B Serisi tamamlandığında sınıf düzeyinde etkinlikleri yapabilecek gelişim sağlanmış olur. Beyaz sayfadaki siyah basılı harfleri rahatlıkla okuyabilir. Sağaltım tamamlanıp, okurken yaşanan karışıklık ortadan kalkınca öğrenciler yaş düzeyinde okuma ve yazma etkinliklerine geçecekler!
 

Dislektik bireylerin oldukça zeki olduklarını ve destek alarak ya da almadan okumayı sökebildiklerini biliyor muydunuz? Bu doğal süreç yıllar alabilir! Disleksi Oyunları ise bu süreyi hızlandırarak birkaç ay içinde gelişim göstermelerini sağlar! Bu bir çocuğun özgüveni için harika!

Disleksi Araştırmaları Kaynakçası:

 

 

1- Horwitz B, Rumsey JM, Donahue BC (1998), Functional connectivity of the angular gyrus and dyslexia. Neurobiology: 95: 8939-8944. [Abstract]
 

2- Rumsey, JM, Horwitz, B, et al (1999): A functional lesion in developmental dyslexia: left angular gyral blood flow predicts severity. Brain and Language, 70: 187-204. [Abstract]
 

3- Shaywitz SE, Shaywitz BA, Fulbright R, et al (2003). Neural Systems for Compensation and Persistence: Young Adult Outcome of Childhood Reading Disability. Biological Psychiatry 54:25-33. [Abstract]
Updates — Recent Research

4- Hoeft F, McCandliss BD, Black JM, et al (2010). Neural systems predicting long-term outcome in dyslexia. PNAS, Published online before print December 20, 2010, doi: 10.1073/pnas.1008950108. [Abstract]*

*Hoeft ve ark. yürüttüğü bu çalışma farklı ülkelerdeki üniversitelerin disiplinler arası etkileşimiyle oluşturulmuştur. Disleksinin gelişimsel sürecini gözlemlemek adına boylamsal olarak kurgulanan bu çalışmada 2.5 yaşından itibaren 25 dislektik çocuk ile 20 dislektik olmayan çocuğun gelişimi takip edilmiştir. Beyin görüntüleme yöntemleri ve davranışsal/eğitsel değerlendirmelerle okuma becerisinin gelişimi takip edilmiştir. Elde edilen sonuçlara bakıldığında fonolojik farkındalık gelişimini takip etmek için sağ pre-frontal lob uyarımlarının ve oksipital ve temporal loblardaki beyaz madde yapılanmasının ileriye dönük gelişim tahminlerinde bulunmak için, standart okuma değerlendirmelerine göre daha güvenilir sonuçlar verdiğini gösteren sonuçlar elde edilmiştir. 
 

5- Leonard CM, Eckert MA (2008). Assymetry and Dyslexia. Dev Neuropsychol, 33(6): 663-681, doi: 10.1080/87565640802418597. [Abstract]**

**Leonard ve Eckert’in bu çalışmasında disleksiye yönelik sağaltım süreçlerinden geçmiş olan yetişkinlerin beyin görüntülemeleriyle beyin yapısındaki asimetri ve disleksi arasındaki ilişkiler irdelenmiştir. Sonuçlara bakıldığında beyin yapıları küçük ve simetrik olan kişilerin yazılı ve sözlü dile dair birden fazla alanda sorunla karşılaşabildiği, beyin yapıları büyük ve asimetrik olan kişilerin yaşadığı güçlüklerin ise fonolojik bozukluklarla sınırlı kaldığı görülmüş. Ancak bu yapıların oluşturduğu riskin süreğen bir yapıda olmadığı, yani giderek daha fazla farka yol açmadığı buna rağmen normalin dışında bir gelişim gösterdiği de çalışmadan elde edilen sonuçlar arasında yer alıyor.
 

6- Welcome SE, Leonard CM, Chiarello C (2010). Alternate reading strategies and variable asymmetry of the planum temporale in adult resilient readers. Brain and Language, 113: 73-83. [Abstract]
 

7- Welcome SE, Chiarello C, Thompson PM, Sowell ER (2011). Reading Skill is Related to Individual Differences in Brain Structure in College Students. Human Brain Mapping 32 8):1194–1205. doi: 10.1002/hbm.21101. [Abstract]
See also: Can Reading Problems from Dyslexia be Prevented?, by Sha

 

Disleksi Oyunları A Serisi

6 Etkinlik Kitabı, 5-8 yaş

Disleksi Oyunları’nın A Serisi, temel okuma becerilerinin gelişimini, okuma karışıklıklarının düzeltilmesini ve sayı/harf döndürme hatalarının sağaltımını hedefler. Aşağıdaki özellikleri gösteren 5-8 yaş arası çocukların kullanımına uygundur:

 

 • İlk okuma düzeyinde zorlanmak
 • Sayı/Harfleri ters okumak ya da karıştırmak. 
 • Temel okuma ve hecelemeyi öğrenmeye ihtiyacı olmak.
 • Düzensiz el yazısı yazmak.
 • Detaylara dikkat etmekte zorlanmak.
 • DEHB ya da Sosyal İletişim bozukluğu belirtileri göstermek. 
 • Sağ ve solu hatırlayamamak.
 • Sesletim çalışmalarında güçlük yaşamak.

* A serisini tamamladıktan sonra öğrenci B serisi ya da birinci sınıf düzeyindeki müfredat çalışmalarını yapmaya hazır hale gelir. B serisi öğrenciyi üçüncü sınıf düzeyindeki okuma yazma çalışmalarına hazırlar.

 

* 8 yaş grubunda olup yukarıdaki özellikleri gösteren çocukların çoğu hem A hem de B serisine ihtiyaç duyarlar.


Disleksi Oyunları B Serisi
8 Etkinlik Kitabı, 8-12 yaş
Disleksi Oyunları B serisi 8-12 yaş grubunda aşağıdaki özellikleri gösteren
öğrenciler için uygundur:

 

 • DEHB, Disleksi, Öğrenme Güçlükleri veya Sosyal İletişim Bozukluğu semptomları göstermek.
 • Sınıf düzeyinde okuma, yazma ve kodlamada zorlanmak.
 • Bir üst seviyedeki etkinliklere geçememek, sıklıkla “anlamadığından” yakınmak.
 • Zayıf yön algısına sahip olmak.
 • El yazısının düzensiz olması.
 • Yüksek sesle okuması istendiğinde çekingen, utangaç olmak.  
 • Sayı/harf veya kelimeleri ters çevirmek ya da karıştırmak.
 • Odaklanmada zorlanmak.
 • Okul çalışmalarına ilgi duymayan ancak yaratıcılığı yüksek bir öğrenci olmak.  
 • Üç harfli basit kelimeleri okuyabilen ancak heceleme ya da harf bağlamada zorlanmak.

 

*B Serisini tamamladıktan sonra öğrencinin okuma hatalarının azalması ve öğrencinin C serisi ya da sınıf seviyesindeki müfredatı takip etmeye hazır olması beklenir.

 

*9 yaşından büyük olup, heceleme sorunlarını yoğun olarak yaşayan öğrencilerin hem B hem de C serisini tamamlaması önerilir. A serisi bu türde öğrenciler için önerilmez.

 

Disleksi Oyunları C Serisi
8 Etkinlik Kitabı, 10 yaştan itibaren uygundur

 

Disleksi Oyunları C Serisi aşağıdaki güçlüklerden herhangi birini yaşayan öğrenciler, gençler ve yetişkinler tarafından kullanmaya uygundur:

 

 • DEHB, Disleksi, Öğrenme Güçlükleri, OKB, Diskalkuli, Otizm, Sosyal İletişim Bozukluğu tanıları.​
 • El yazısının düzensiz olması.
 • Sağ-sol yön algısının zayıf olması.
 • Odaklanma, Dikkat dağınıklığı, konsantrasyonu sürdürememek.
 • Heceleme, kodlamada zorlanmak.
 • Matematiksel kavramları ve heceleme kurallarını ezberleyememek.
 • Çarpım tablosunu öğrenememek.
 • Sesli okuma yapmaktan rahatsızlık duymak.
 • Harf/Sayı veya kelimeleri karıştırmak.
 • Odaklanma güçlükleri.
 • Yavaş okuma
 • Akademik çalışmalara yönelik ilgisizlik.
 • Yüksek zekâ kat sayısına sahip olmaya karşın okuma bozuklukları yaşamak.

     

*12 yaşından büyük olan birçok dislektik öğrenci çalışmalara A ya da B serilerini tamamlamadan, doğrudan C Serisi ile başlayabilir. 

 

 Kullanıcı Görüşleri 

Uzmanlar ve ebeveynler bu konuda hemfikir: Disleksi Oyunları Etkinlikleri işe yarıyor!

Siz de çocukların okuma, yazma ve kodlama güçlüklerinin üstesinden gelebilmeleri için EĞLENCELİ bir yöntemi keşfedin! 

 

Oğlum artık akıcı şekilde okuyor!

"Oğlum geçtiğimiz iki yıldır Disleksi oyunlarını kullandı ve onları çok sevdi! O kadar faydasını gördü ki, şu anda akıcı okumalar yapabiliyor."

 - Tasha

 

Kızım etkinliklere bayıldı!

"Dislektik kızım, Madison, Disleksi Oyunları B Serisinin son kitabına geldi ve şu anda daha fazla kitabınız var mı diye merak ediyor. Kitaplara bayıldı! Artık çalışma yapmasını hatırlatmama gerek bile olmuyor. Ayrıca diğer kardeşlerinin yapmadığı “havalı” bir şeyi yapmaktan da çok hoşlandı. Disleksi Oyunları artık onun uzmanlık alanı oldu! Bu bizim için büyük bir adım çünkü bu tür çalışmaları yapmak eskiden onun için çok zordu."

 - Heather 

 

Disleksi Oyunlarına Bir Bakın!

"Disleksi, Otizm, DEHB ya da başka nedenlerle okuma, yazma ve kodlamada zorlanan çocuklarla çalışmak için kaynak arıyorsanız Disleksi Oyunları’na mutlaka bakın. Bu oyunlar okul dışındaki saatlerde çocuklarının “beyin egzersizi” yapmasını isteyen annelerin yardımına koşuyor!"

- Michael Farris, HSLDA Başkanı

 

Bu Oyunlar Oğluma İnce Motor Becerileri Öğretiyor.

"Oğlum Disleksi Oyunları’na kesinlikle bayıldı!!! Çalışma sayfalarını tamamlamak için o kadar hevesli ki! Sayfalar ona ihtiyacı olan ince motor egzersizleri yapması için fırsat oluşturuyor. Sosyal İletişim Bozukluğu tanısı bizi çok korkutmuştu. Bizimle olan paylaşımlarınız eşim ve benim için yeni bakış açıları için ilham oldu. Şimdi her şeye daha farklı bakarak, oğlumun dünyayı nasıl algıladığını daha iyi anlayabiliyorum. Bunun için size minnettarım." 

-Elisa Carter

 

 

Oğlum Hep Daha Fazla Çalışmak İstiyor!

"Bunu sizinle paylaşmayı çok istedim. Bugün okula gitmeden önce ilk Disleksi Oyunları kitabını açıp oğlumu masanın başına geçirdim. Ona beş dakika çalıştıktan sonra istediği başka bir şeyi yapabileceğini söyledim. Beş dakikada üç sayfayı bitirip saatin alarmı çaldığında daha fazla sayfayı tamamlamak istediğini söyledi! Bunu yapan çocukla, oturup odaklanamadığı için kitaplarını odanın içinde bir o yana bir bu yana fırlatarak çığlıklar atan çocuk aynı olabilir mi?! Hayretler içindeyim, teşekkürler!!! "

-Debbie U.

 

 

 

Büyük İlerleme

"Disleksi Oyunları A Serisinin ilk on etkinliğinden sonra oğlumuzun el yazısında büyük ilerlemeler olduğunu fark ettik. Ayrıca fark ettik ki, okula gitmeden önce bir ya da iki sayfa tamamlarsa okuldaki performansı da daha iyi oluyor. Sanki çalışma sayfaları zihnini sakinleştirerek öğrenmeye hazır olmasını sağlıyor." 

- Lori