" Kapıyı Açın "
4
Ara.
2019
İŞLEMLEME HIZI EĞİTİM MATERYALİ ÇIKTI

 

 

İşlem hızı nedir?

İşlem hızı bilişsel hızın temel unsurlarından biridir, işte bu yüzden öğrenme, akademik performans, entellektüel gelişim, akıl yürütme ve tecrübe gibi en önemli becerilerden bir tanesidir. 

İşlem hızı bir kişinin mental bir görevi yapmak için kullandığı süre olarak tanımlanabilecek bir bilişsel kabiliyettirBir kimsenin aldığı bilgiyi anlayabilme ve buna tepki verme hızıyla alakalıdır. Bu bilgi görsel (harflar ve sayılar), işitsel (dil) ya da hareket olabilir. Diğer bir deyişle, işlem hızı bir uyarıcıyı alma ve ona tepki verme arasında geçen süredir.

Yavaş ya da zayıf işlem hızı zekayla alakalı değildir, yani biri diğerini göstergesi değildir. Yavaş işlem hızı demek okumak, matematik işlemleri yapmak, ders dinlemek ve notlar almak ya da diyalog yürütmek gibi bazı görevler diğerlerine göre daha güç olacak demektir. Ayrıca kişi planlama, hedefler belirleme, karar verme, görevleri yerine getirme, dikatini verme gibi konularda zorluk yaşayacaklarından yürütücü fonksiyonlara da müdahale edecektir.

İşlem hızı kolay ya da daha önceden öğrenilmiş görevleri kolayca daha iyi bir kabiliyetle yapmayı içerir. Bu, bilgiyi otomatik olarak işleme ve dolayısıyla kolayca ve farkında olmadan işlemek demek olur. İşlem hızı ne kadar yüksek olursa o kadar etkili düşünebilir ve öğrenebilirsin

İşlem hızı bilgiyi almanla onu anlaman ve tepki vermeye başlaman arasında geçen süredir.Bu durum dislektik bireylerde oldukça yoğun olarak gözükür,işlemleme hızı adlı bu çalışma kitabı ile uzmanlar ve aileler oldukça soyut olan bu kavramın somutta çalışabilecekler.Yazarları Özkan Çağlar ve Mehmet Okur tarafından meydana getirilen bu yayın ülkemizde alanda bir ilk olma özelliği taşıyor.