" Kapıyı Açın "
8
Haziran
2022
PASS COGENT TÜRKİYE'DE!!

Dünyada bilimin insanlara ve çocuklara sunduğu önemli eğitim programlarından biri PASS REMEDİAL PROGRAM COGENT Türkiye'de !!!

Cogent sayesinde çocuklar erken dönemlerden itibaren hızlı gelişen bilişsel gelişimlerini gelecek eğitim ve sosyal hayatı için sağlamlaştırırlar. Cogent programı beynin çalışma prensiplerini günümüze kadar en iyi açıklayan Pass Teorisine ait bilimsel kanıta dayalı erken çocukluk bilişsel zenginleştirme aynı zamanda riskli grupta yer alan çocuklar içinde iyileştirici bir programdır. Cogent günümüzde modern eğitim sistemlerinde üst düzeyde kabul görmüş kurumsal alt yapısı ile çocuk gelişimimde zenginleştirilmiş bir bilişsel eğitim sunar. Cogent yapısı itibari ile öğrenme süreçlerinde çok önemli bir yere sahip olan ve bilginin ednimi için gerekli dikkat süreçlerinin tamamını üst düzeyde geliştirir. Cogent’le birlikte çocuklar dikkati kontrol altında tutabilmeyi, dikkati sürdürebilmeyi ve gerekli gördüğü hallerde esnek düşünme becerilerini kullanarak bölebilmeyi ustalık becerisinde öğrenir. Bu süreçte gelecekteki akademik başarıda oldukça büyük bir öneme sahip süreçlerdir. Cogent ile birlikte çocuklar okul çağı için oldukça büyük öneme sahip olan erken okur yazarlık proseslerinin tamamına sahip olarak okula başlama fırsatı yakalarlar. Sözcük bilgisi, anlam bilgisi, yazı farkındalığı, fonem farkındalığı, harf bilgisi gibi okuma yazma, anlama gibi akademik süreçler için oldukça gerekli olmazsa olmaz olan bu yordayıcı beceriler Cogent ile hazır hale getirilir. Bilimse araştırmalar ile kanıtlanmış olan bu beceriler ileride yaşanacak olan okuma, yazma, anlama vb. öğrenme sorunlarının da çok erkenden bertaraf edilmesini sağlamakta. Tüm bu erken okur yazarlık becerileri akademik başarı için yordayıcı özellikteki becerilerdir.

Cogent çocukları gelecekteki eğitimsel ve sosyal süreçlerine hazırlarken referanslarını bilimsel çerçevenin içinden almaya devam ederek öğrenmenin temelinde yer alan yürütücü işlevler denilen (planlama, strateji geliştirme, kendini denetleme) gibi üst düzey üst bilişsel becerilerle çocuğu donatır. Çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren kendi kişisel bilgilerine ulaşarak güçlü, güçsüz yanlarını tespit ederler ve bu özelliklerini kullanarak sorunlar, problem ve mantık yürütme süreçlerinde çeşitli stratejilerle bilişsel esnekliğe ve farkındalığa ulaşırlar.

Cogent gelişim kuranlarının tamamında kabul edilmiş olan ben merkezci konuşmanın öneminin merkeze konulduğu bir programdır. Düşüncenin gelişiminde önemli yeri olan bu konuşmanın gelişmesi için çeşitli uygulamalarla ilerler. Bu konuşma düşüncenin esnek, planlı, uygulamada sürdürülebilir ve denetlenebilir bir hal almasını sağlar. Bu durum ise yürütücü işlevlerin tam anlamıyla çalışması demektir ve yürütücü işlevler öğrenme ve sosyal hayatta hayati önem taşımaktadır.

Cogent ile birlikte çocuklar öğrenme süreçlerinde yine çok büyük öneme sahip olan çalışma belleği üzerinde ustalaşırlar. Çalışma belleğini bilginin ve diğer bilişsel işlemlerin uzun süreli belleğe aktarılmadan önce bir süreliğine tutulduğu ve üzerinde çeşitli değişikliklerin yapıldığı bellek bileşeni olarak kısaca özetleyebiliriz. Bu bellek türü her türlü konu için çocuğun oluşturduğu alet çantalarını (bilgi, kavram vb.) gerektiğinde eksiksiz olarak kullanabilme, çıkarabilme yeteneğini barındırır.

Cogent çocukların okuma yazma öğrenimi sırasında oldukça fazla yardıma ihtiyaç duyacakları, fonetik farkındalık konusunda da ustalaşmasını, kendi anadillerinin sözdizimsel, ve grafem yapılarını doğru çözümlemelerini hedefler.

Tüm bu hedeflerin gerçekleştirirken Cogent beynin çalışmasında büyük role sahip bilişsel işlevsel alanlar olan ve teorinin baş harflerini de oluşturan dört işlevsel alanın gelişmesini hedefler. Bunlar:

Dikkat

Planlama

Eş zamanlı işlemler

Ardıl işlemler

Bu dört birbiri ile ilişkili proses bütüncül bir yaklaşımla Cogent ile geliştirilir.

Tüm bunlar yapılırken çocukların kendi bilişsel süreçlerinin en iyi gözlemlendiği oyun bir pencere olarak kullanılır ve oyun da ve bağlamdan hiç uzaklaşılmaz. Evrensel bir yaklaşımla, Cogent çocukların bilişsel gelişiminde oyunsu yapısı ile çocukların ana vatanıdır.