" Başarı Standardımızdır. "

HAKKIMIZDA

 VİZYONUMUZ
Türkiye’ de disleksi ve dikkat eksikliğine müdahalede; bilimsel temelli, yenilikçi uygulamaları takip eden ve hayata geçiren bir kurum olmak
 MİSYONUMUZ 
  • Ülke genelinde disleksi ve dikkat eksiklişi farkındalığı yaratmak.
  • Disleksi ve dikkat eksikliği alanındaki bilimsel, eğitsel çalışmaları araştırmak ve geliştirmek.
  • Disleksi ve dikkat eksikliği tanılı ve risk grubundaki çocuklara özel eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.
  • Tanılı ve risk grubundaki çocuklarla çalışan uzmanlara güncel eğitsel müdahale yöntemleri ile ilgili eğitimler vermek
  • Uzman, aile ve çocukların yararlanabileceği eğitim materyalleri üretmek ve yayın çıkarmak

Akademidisleksi; 2007 yılından bu yana bu alanda hizmet veren , Türkiye'nin ilk ve eğitim kalitesi anlamında tek kurumudur. 

 

Sadece Disleksi, DEHB olan bireylere yönelik özel eğitim desteği vermektedir.

 

Disleksi (ÖÖG), Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)yaşayan bireylerin özellikleri göz önünde bulundurulduğunda ülkemizde bu bireylere yönelik düşünülmüş eğitim kurumlarının yetersiz olduğu görülmektedir. Özel eğitim hizmetlerinde farklı engel gruplarının bir arada eğitim alıyor olması özellikle Disleksi (ÖÖG), Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) özellikli bireylerin eğitim süreçlerinde en büyük handikaplardandır. Bu durum bireylerin özellikle benlik saygısını olumsuz yönde etkilemektedir.

Bunun dışında eğitim kurumlarının belli bir çalışma alanı üzerinde özelleşmesi, fiziksel ortamını, materyallerini ve uzman kadrosunu bu yönde yapılandırması özel eğitimde çok önemli bir unsurdur. AKADEMİDİSLEKSİ sadece Disleksi (ÖÖG), Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan bireylere özel eğitim hizmeti veren yapılandırılmış bir merkezdir.NEDEN AKADEMİDİSLEKSİ ?