" Yeni başlangıçlar için... "
15
Nisan
2017
DİSLEKTİK ÇOCUKLARDA ÖĞRETİMİN YAPILANDIRILMASI

Dislektik çocukların öğrenme yolları diğer çocuklardan farklıdır. Bu yöntemlere öğrenmelerine izin vermek ve tüm okul çalışanlarının bu öğrenme biçimlerini tanıması için bilgilendirilmiş olmaları hayati önem taşımaktadır.

Disletik öğrencilere yönelik öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve öğretimin yapılandırılması, okul çalışanlarının (hizmet içi) eğitimlerinde yer alması gereken önemli bir çalışmadır.

Hazırlanacak olan öğretim şeması, okuldaki tüm öğretmenler için bir kaynak olarak kullanılabilir. Ayrıca okulda çalışmak üzere işe alınma sürecinden geçen, Disleksi ile ilgili deneyimi ya da bilgisi olmayan stajyer öğretmenler için de faydalı bir kaynak olacaktır.

 

 

  • Öğretilen her neyse, ana fikri vurgulamak için tablo ve diyagramlar kullanın.
  • Kinestetik öğreniciler ( aktif katılım ve deneyimleme ile öğrenen çocuklar) için, konuları anlatırken canlandırmalar, taklitler, dikkat çekici hareketler kullanın. Örneğin, drama iyi bir kinestetik etkinliktir.
  • Metinlere resimler ekleyin.
  • Anahtar sözcükleri renkli kalemlerle vurgulayın.
  • Diyagram ve tabloları isimlendirin.
  • Kelime haznesini geliştirmek için kutu oyunları kullanın, önemli kelimeleri açıklayan cep boyunda kelime kartları hazırlayın.
  • Renkleri farklı amaçlar için kullanın. (Renk kodları gibi)
  • Metinlerin ses kayıtlarını da sağlayarak dinleme ve okumayı birlikte kullanın.
  • Zihin haritaları ve “spidergram”lar kullanın.
  • Bilgileri küçük miktarlarda, sık tekrar yapılmaya olanak verecek şekilde sunun.