" akademidisleksi 2007 den beri... "
Dislektik Çocuklarda İşitsel İşleme Bozukluğu ve Belirtileri

Dislektik Çocuklarda İşitsel İşleme Bozukluğu ve Belirtileri

 İşitsel işleme bozukluğu yaşayan dislektik  çocuklar  sesler arasındaki  ince farklılıkları tanımakta zorlanırlar.

İşitsel işleme bozukluğunun birçok türü vardır, bu türlerin çoğu dislektik çocuklarda görüleceği gibi bir kaçı da görülebilir.

·         İşitsel ayrımcılık: Kelimeler arasındaki farklılıkları ayırt etme .

·         İşitsel figür-zemin ayrımcılık: Gürültülü ortamlarda seslere odaklanma yeteneği

·         İşitsel hafıza: Duyulan sesin daha sonra hatırlanma yeteneğidir.

·          İşitsel sıralama:   Duyulan seslerin rakamların hatırlanma yeteneğidir. İşitsel işeleme sorunu yaşayan disletik çocuklarda aşağıdaki belirtilerden bazıları görülmektedir.

 

·         Sesletimi zor ve uzun kelimeleri telaffuz etmekte zorluk

·         Arka plan sesleri içerisinde istenilen yada odaklanması istenilen sesi ayırt etmede zorluk

·         Sesleri ayırt etme yorumlama gerektiren okuma yazma becerilerinde gerilik.

·         Rakamları duyma işleme ve yorumlama yeteneği gerektiren  matematik problemlerini anlamada gerilik.

·         Fakir müzikal yetenek.

·         Şarkı ve tekerlemeleri öğrenmede zorluk.

·         Duyulan şeyin detaylarını hatırlamakta zorluk

·         İşitsel yönergeleri takip edememe tekrarlayamama yorumlayamama